Katarzyna Mycroft, Katarzyna Górska

          

Diagnozowanie i leczenie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w gabinecie lekarza POZ

Diagnosis and management of COPD in primary care Medycyna Faktów 2021; 4(53): 350-355 DOI: 10.24292/01.MF.0421.3
STRESZCZENIE

Przewlekła obturacyjna choroba płuc stanowi istotny problem zdrowotny, ale duża część przypadków pozostaje nierozpoznana. Wczesne rozpoznanie tej choroby daje szansę na wcześniejsze wdrożenie terapii, a w konsekwencji na poprawę jakości życia pacjentów. W diagnostyce przewlekłej obturacyjnej choroby płuc złotym standardem pozostaje wykonanie spirometrii po leku rozszerzającym oskrzela w celu wykazania nieodwracalnej obturacji. Jedną z najważniejszych interwencji w leczeniu tej choroby jest edukacja antynikotynowa. W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc podstawową grupę leków stanowią długo działające leki rozszerzające oskrzela z grupy β2-mimetyków i cholinolityków.

ABSTRACT

Chronic obstructive pulmonary disease is a significant health problem. However, a large proportion of cases remain undiagnosed. Early diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease leads to earlier treatment initiation, and in consequence, to improvement of patients quality of life. The gold standard for chronic obstructive pulmonary disease diagnosis is spirometry and the presence of irreversible obstruction after a bronchodilator. One of the most important interventions in the treatment of chronic obstructive pulmonary disease is anti-smoking education. The main group of drugs used in chronic obstructive pulmonary disease treatment are the long-acting bronchodilators

POPRZEDNIE NUMERY