Jacek Tomaszewski

  

Probiotyki z estriolem w terapii ostrych oraz nawrotowych zakażeń pochwy i sromu u kobiet

Probiotics with estriol in the treatment of acute and recurrent vaginal and vulvar infections in women Medycyna Faktów 2021; 4(53): DOI: 10.24292/01.MF.0421.Y. DOI: 10.24292/01.MF.0421.Y.
STRESZCZENIE

W różnych okresach życia kobiety mikrobiom ulega zmianom jakościowym oraz ilościowym, a ich charakter wynika z licznych czynników, takich jak: wiek, aktywność seksualna, choroby współistniejące itd. W ich efekcie w pochwie może dochodzić do suchości pochwy i jej zapaleń. Problem ten jest szczególnie nasilony w okresie menopauzy, kiedy następuje zmniejszenie wydzielania estrogenów, co indukuje kaskadę niekorzystnych zjawisk biologicznych. Można mu zapobiegać przez dodanie do standardowej w menopauzie hormonoterapii probiotyków, które zapewnią odbudowę i utrzymanie właściwego stanu mikrobiologicznego pochwy. Zastosowanie probiotyków zmniejsza ryzyko rozwoju dolegliwości wymagających antybiotykoterapii, która jest również niekorzystna dla mikrobiomu pochwy.

ABSTRACT

The microbiome undergoes qualitative and quantitative changes at different times in a woman’s life, and their nature is due to many factors such as age, sexual activity, comorbidities, etc. As a result, vaginal dryness and inflammation can occur in the vagina. This problem is most important during the menopausal period, when estrogen secretion decreases – this induces a cascade of unfavorable biological effects. We can prevent them by adding probiotics to the standard menopausal hormonotherapy. Adding probiotics restore and maintain the proper microbiological condition of the vagina. The use of probiotics reduces the risk of developing ailments that require antibiotic therapy, which is also detrimental to the vaginal microbiome.

POPRZEDNIE NUMERY