Barbara Skrzydło-Radomańska

  

10 powodów, dla których warto wybrać pantoprazol u pacjentów z polipragmazją

10 reasons for choosing pantoprazole for patients on polytherapy Medycyna Faktów 2021; 2(51): 139-144. DOI: 10.24292/01.MF.0221.2
STRESZCZENIE

Inhibitory pompy protonowej są podstawą farmakoterapii chorób zależnych od kwasu solnego. Pantoprazol, stosowany od roku 1997 r., uznano za lek skuteczny i bezpieczny. Jest on stabilny chemicznie także w wyższym (np. po antiacida) pH żołądkowym, ma wysoką biodostępność i działa długotrwale. Szerokie spektrum wskazań do stosowania pantoprazolu obejmuje leczenie choroby refluksowej przełyku, leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, eradykację zakażenia Helicobacter pylori, leczenie dyspepsji czynnościowej, profilaktykę i leczenie gastropatii po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych i zespół Zollingera-Ellisona. Zaletą pantoprazolu jest mała liczba interakcji z innymi lekami – szczególnie istotna, jeśli chodzi o leki przeciwpłytkowe (klopidogrel) – ale również z antypiryną, karbamazepiną, cyklosporyną, klarytromycyną, diklofenakiem, naproksenem, nifedypiną, doustnymi lekami antykoncepcyjnymi, takrolimusem, teofiliną, warfaryną, a także etanolem. Pantoprazol to szczególnie korzystny wybór dla pacjentów w starszym wieku, też poddanych leczeniu przewlekłemu.

ABSTRACT

Proton pump inhibitors are the most effective therapy for all the acid-dependent diseases. Pantoprazole has been used since 1997 and it has a precise and predictable profile of activity. Pantoprazole maintains its stability in higher gastric pH with concomittant antiacids. Its constant bioavaibility and maximal blood levels are achieved after the first dose. Pantoprazole is approved for a variety of gastric acid-related diseases: gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer disease, Helicobacter pylori eradication, functional dyspepsia, NSAID-induced gastropathy treatment and prevention, and Zollinger-Ellison syndrome. Pantoprazole has been shown to have no significant interactions with other medications: especially important with antiplatelet drugs (clopidogrel), but also antipyrine, carbamazepine, ciclosporin, clarithromycin, diclofenac, naproxen, nifedipine, oral contraceptives, tacrolimus, theophylline, warfarin, and also ethanol. Pantoprazole is the very good choice particularly in patients taking multiple concomitant medications – such as the elderly or those receiving drugs with a narrow therapeutic window. Even in the long-term therapy, pantoprazole seems to be well tolerated with no identified safety concerns.

POPRZEDNIE NUMERY