Witold Tłustochowicz

  

Zastosowanie wolno działających leków objawowych w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Skuteczność połączenia glukozaminy z chondroityną w świetle dowodów

Use of slow-acting symptomatic drugs in osteoarthritis. The effectiveness of the combination of glucosamine and chondroitin in the light of the evidence Medycyna Faktów 2021; 1(50): 110-115. DOI: 10.24292/01.MF.0121.15
STRESZCZENIE

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów wymaga zastosowania leków, które pozwolą na spowolnienie destrukcji chrząstki stawowej oraz ograniczenie bólu stawów. W codziennej praktyce często stosowane są wolno działające leki objawowe. Do najczęściej stosowanych i uważanych za najskuteczniejsze zalicza się preparaty glukozaminy i chondroityny. Wysokiej jakości badania wykazały, że połączenie obu tych substancji jest skuteczne w zakresie spowolnienia postępu choroby i zmniejszania nasilenia bólu, a także bezpieczne, nawet przy długotrwałym stosowaniu.

ABSTRACT

Treatment of osteoarthritis requires the use of drugs that will slow down the destruction of articular cartilage and reduce joint pain. Slow-acting symptomatic medications are often used in daily practice. The most frequently used and considered the most effective preparations are glucosamine and chondroitin. High-quality studies have shown that the combination of this both substances is effective in slowing the progression of the disease and reducing pain, and is also safe, even with prolonged use.

POPRZEDNIE NUMERY