Grzegorz Oracz

  

Mały pacjent – duży problem, czyli zasady diagnozowania i leczenia choroby refluksowej u niemowląt i małych dzieci

Small patient – big problem. Diagnostics and treatment of gastroesophageal reflux in infants and young children Medycyna Faktów 2021; 1(50): 69-77. DOI: 10.24292/01.MF.0121.9
STRESZCZENIE

Refluks żołądkowo-przełykowy jest to mimowolne cofanie się treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Jest jednym z najczęstszych zaburzeń czynnościowych przewodu pokarmowego u dzieci. U noworodków i niemowląt dominuje refluks fizjologiczny, związany z niedojrzałością przewodu pokarmowego. Choroba refluksowa to natomiast obecność objawów podmiotowych i/lub uszkodzenia błony śluzowej spowodowanych patologicznym zarzucaniem treści żołądkowej do przełyku. Artykuł przedstawia aktualne wytyczne diagnostyki i leczenia choroby refluksowej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN, European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition).

ABSTRACT

Gastroesophageal reflux is the movement of gastric contents into the esophagus. Is one of the most common motility disorders in children. In newborns and infants predominant is physiological reflux caused by immaturity of digestive tract. Gastroesophageal reflux disease is reflux that causes complications and/or esophagitis. Article presents actual gastroesophageal reflux disease diagnostic and treatment recommendations according to the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) guidelines.

POPRZEDNIE NUMERY