Artur Mamcarz, Marcin Wełnicki

  

Zaburzenia erekcji – punkt widzenia kardiologa

Erectile dysfunction – a cardiologist’s point of view Medycyna Faktów 2021; 1(50): 32-35. DOI: 10.24292/01.MF.0121.3
STRESZCZENIE

Schorzenia układu sercowo-naczyniowego są powszechnym zjawiskiem, podobnie jak: otyłość, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Wpływają one negatywnie na wszystkie sfery naszego życia, w tym również na nasze życie seksualne. Obecnie najlepiej poznane są wzajemne zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń erekcji i chorób układu sercowo-naczyniowego. Zaburzenia erekcji mogą być nie tylko powikłaniem chorób układu sercowo-naczyniowego, lecz także ich wczesnym rewelatorem. Mogą być jednak także działaniem niepożądanym niektórych leków kardiologicznych. Tymi zagadnieniami zajmuje się kardioseksuologia. Być może jednak jeszcze ważniejszym zagadnieniem jest bezpieczeństwo leczenia zaburzeń erekcji u pacjentów kardiologicznych.

ABSTRACT

Cardiovascular disease is a common phenomenon, just like obesity, arterial hypertension and diabetes. Those diseases negatively affect all spheres of our life, including our sex life. The best known currently is the relationship between the occurrence of erectile dysfunction and diseases of the cardiovascular system. Erectile dysfunction may not only be a late consequence cardiovascular diseases, but also their early revelator. However, they can also be a side effect of some cardiac medications. Cardiosexology deals with these issues. Perhaps, however, an even more important issue is the safety of treating erectile dysfunction in patients with cardiovascular diseases.

POPRZEDNIE NUMERY