Michał Lipiński

  

Bóle brzucha – znany problem gastrologiczny w nowych czasach pandemii. O czym należy pamiętać?

Abdominal pain – a well-known gastrointestinal problem in new pandemic reality. Something to be aware of? Medycyna Faktów 2020; 4(49): DOI: 10.24292/01.MF.0420.1 DOI: 10.24292/01.MF.0420.1
STRESZCZENIE

Diagnozowanie i skuteczne leczenie bólów brzucha stanowi wyzwanie i wymaga współpracy pomiędzy lekarzem pierwszego kontaktu a specjalistą. Ból brzucha jest często niespecyficznym objawem i może maskować różne stany zagrażające życiu. W artykule omówiono problematykę diagnostyki i leczenia tego objawu w kontekście obecnej sytuacji pandemicznej.

ABSTRACT

Diagnosing and managing abdominal pain is challenging and demanding of both primary care physicians and specialists. Abdominal pain is often non-specific sign and can mask life-threating conditions. The article discusses the problem – diagnostic and treatment of this symptom in terms of the present pandemic reality.

POPRZEDNIE NUMERY