Hanna Misiołek

  

Dziesięć powodów, dla których warto stosować meloksykam

Ten reasons why it’s worth to use meloxicam Medycyna Faktów 2020; 2(47): 222-227. DOI: 10.24292/01.MF.0220.12
STRESZCZENIE

Można stwierdzić, że meloksykam jest obecnie najbezpieczniejszym dla przewodu pokarmowego NLPZ dostępnym na naszym rynku, wskazanym w leczeniu bólu długofalowego towarzyszącego chorobom o podłożu zapalnym. Przewaga meloksykamu nad innymi lekami z tej grupy polega na tym, że słabiej zaburza syntezę ważnych dla funkcjonowania organizmu prostaglandyn, a tym samym jest znacznie bezpieczniejszy niż inne leki. Meloksykam, działając hamująco na formę enzymu katalizującą procesy powstawania czynników prozapalnych, zmniejsza powstawanie bólu i obrzęków. Cechuje się dużą skutecznością w chorobach reumatycznych o podłożu zapalnym, a jednocześnie wywołuje znacznie mniej działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego niż klasyczne, nieselektywne leki.

ABSTRACT

It can be concluded that meloxicam is currently the safest NSAID for the gastrointestinal tract available on our market in the treatment of long-term pain associated with inflammatory diseases. The advantage of meloxicam over other drugs in this group is that it less disturbs the synthesis of prostaglandins important for the body’s functioning, and thus is much safer than other drugs. Meloxicam, by inhibiting the form of the enzyme that catalyzes the formation of pro-inflammatory factors, reduces the formation of pain and swelling. It is highly effective in inflammatory rheumatic diseases, and at the same time it causes much less gastrointestinal side effects compared to classic, non-selective drugs.

POPRZEDNIE NUMERY