Anita Gąsiorowska

  

Dlaczego nie należy przerywać terapii IBS w czasie pandemii COVID-19?

Why shouldn’t IBS treatment be discontinued during the COVID-19 pandemic? Medycyna Faktów 2020; 2(47): 213-218. DOI: 10.24292/01.MF.0220.11
STRESZCZENIE

Zespół jelita nadwrażliwego to schorzenie przewlekłe, które cechuje się częstymi nawrotami objawów wyzwalanymi przez różne czynniki środowiskowe, w tym przewlekły stres. Uzyskanie sukcesu terapeutycznego wymaga wypracowania dobrej relacji lekarz–pacjent, a także zastosowania różnych form leczenia skojarzonego uwzględniającego przywrócenie stanu eubiozy jelitowej, poprawę motoryki przewodu pokarmowego, korektę zaburzeń rytmu wypróżnień oraz ustąpienie dolegliwości bólowych. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki zastosowaniu różnych form farmakoterapii o zróżnicowanych mechanizmach działania.

ABSTRACT

Irritable bowel syndrome is a chronic and relapsing functional gastrointestinal disorder that is characterized by frequent recurrence of symptoms triggered by various environmental factors, including chronic stress. Achieving therapeutic success requires developing a good doctor–patient relationship, as well as the use of various forms of combination therapy including restoration of normal intestinal microbiota composition, improvement of gastrointestinal motility, correction of bowel rhythm disturbances and pain relief. Achieving these goals is possible by using various forms of pharmacotherapy with different mechanisms of action.

POPRZEDNIE NUMERY