Michał Lipiński

  

Dlaczego nie należy przerywać terapii enzymami trzustkowymi w czasie pandemii COVID-19?

Why pancreatic enzyme replacement therapy shall not be abandoned during the COVID-19 pandemic? Medycyna Faktów 2020; 2(47): 208-212. DOI: 10.24292/01.MF.0220.10
STRESZCZENIE

Diagnozowanie i skuteczne leczenie przewlekłego zapalenia trzustki wymaga współpracy pomiędzy lekarzem pierwszego kontaktu a specjalistą. W artykule podsumowano zasady leczenia niewydolności zewnątrzwydzielnicznej trzustki w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki w aspekcie aktualnej sytuacji epidemicznej.

ABSTRACT

Diagnosing and managing pancreatic exocrine insufficiency effectively is demanding of both primary care physicians and specialists. This article summarizes current methods used in the treatment of pancreatic exocrine insufficiency in chronic pancreatitis patients in terms of the present pandemic situation.

POPRZEDNIE NUMERY