Karolina Jasionek, Jarosław Reguła

  

Jak zadbać o bezpieczeństwo diagnostyki przewodu pokarmowego i jak leczyć pacjentów gastrologicznych w czasie pandemii COVID-19?

How to ensure safety during the procedures gastrointestinal diagnostics and how to treat gastrointestinal patients during the COVID-19 pandemic? Medycyna Faktów 2020; 2(47): 194-197. DOI: 10.24292/01.MF.0220.8
STRESZCZENIE

Brak

ABSTRACT

  

POPRZEDNIE NUMERY