Krzysztof J. Filipiak

 

Rosuwastatyna i ezetimib – optymalne połączenie

Rosuvastatin and ezetimibe – the optimal drug combination Medycyna Faktów 2020; 2(47): 171-172. DOI: 10.24292/01.MF.0220.X
STRESZCZENIE

Komentarz do pracy: Bezpieczeństwo terapii skojarzonej rosuwastatyną i ezetimibem

ABSTRACT

Commentary to article: Safety of rosuvastatin and ezetimibe combination therapy

POPRZEDNIE NUMERY