Zbigniew Gaciong, Grzegorz Dzida

 

Jak wdrażać i stosować empagliflozynę w gabinecie kardiologa?

How to start and continuing empagliflozin therapy in the cardiologist’s office? Medycyna Faktów 2020; 2(47): 152-155. DOI: 10.24292/01.MF.0220.3
STRESZCZENIE

Wyniki badań plasują inhibitory SGLT2 w grupie podstawowych leków w terapii cukrzycy typu 2. Empagliflozyna to jeden z najsilniejszych leków z tej grupy. Wyróżnia się ona korzystnymi działaniami dodatkowymi, takimi jak zmniejszenie masy ciała, i szybkim obniżaniem glikemii. Ostatnio przeprowadzone badanie EMPA-REG OUTCOME dowiodło również jej bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego.

ABSTRACT

Research results place SGLT2 inhibitors amongst primary drugs in the treatment of type 2 diabetes. Empagliflozin is one of the most effective medicines in this group. It is favored by inducing beneficial effects, such as weight loss, and rapid glucose lowering. The recent EMPA-REG OUTCOME study also proved cardiovascular safety of empagliflozin.

POPRZEDNIE NUMERY