Karolina Radwan

 

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) a przewód pokarmowy

SARS-CoV-2 (COVID-19) coronavirus infection and the gastrointestinal tract Medycyna Faktów 2020; 1(46): 36-42. DOI: 10.24292/01.MF.0120.3
STRESZCZENIE

Zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, obok manifestacji oddechowych, może powodować objawy ze strony przewodu pokarmowego. W transmisji infekcji dominuje droga kropelkowa, możliwe jest jednak również zakażenie drogą fekalno-oralną. W czasie pandemii konieczne jest przestrzeganie rygorystycznych zasad profilaktyki infekcji w gabinetach i na oddziałach gastroenterologii oraz w pracowniach endoskopii. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie stosujący leki immunosupresyjne i immunomodulujące, powinni podlegać izolacji i zostać objęci odpowiednią opieką, w tym z zastosowaniem narzędzi telemedycyny.

ABSTRACT

Although the main coronavirus SARS-CoV-2 manifestation is acute respiratory disease, gastrointestinal symptoms may also occur. The predominant way of coronavirus spreading consists of droplet transmission, but the fecal-oral way is also probable. At the pandemic period highly strict epidemiological standards need to be respected either at gastroenterology health services or endoscopy units. Patients with chronic gastrointestinal conditions, especially receiving immunosuppressive and immunomodulatory therapy, should be isolated and supported remotely with the use of telemedicine communication.

POPRZEDNIE NUMERY