Maciej Janiszewski, Karol Wrzosek

Co nowego w kardiologii inwazyjnej po kongresach w Barcelonie i San Francisco?

Interventional cardiology – what’s new after meetings in Barcelona and San Francisco? Medycyna Faktów 2009; 4(5): 84-88. DOI:
STRESZCZENIE

W 2009 roku odbyły się 2 kluczowe dla kardiologii inwazyjnej kongresy naukowe – PCR w Barcelonie i TCT w San Francisco. Podczas obrad zaprezentowano szereg nowych doniesień klinicznych dotyczących kardiologii interwencyjnej. W poniższym opracowaniu autorzy wybrali te, które mają szczególne znaczenie dla codziennej praktyki klinicznej. W artykule omówiono wyniki badań FAME, PLATO, CURRENT STEMI PCI, COGENT oraz subanalizę badania TRITON-TIMI 38, jak również omówiono zyskującą na znaczeniu skalę SYNTAX.

ABSTRACT

The two largest global medical and scientific symposiums dedicated to interventional cardiovascular medicine are PCR in Barcelona and TCT in San Francisco. In 2009 a lot of new clinical data and trials were presented during these meetings. In this article authors focused on the trials the most relevant to the clinical practice. The results of FAME, PLATO, CURRENT STEMI PCI, COGENT trials, subanalysis of TRITON-TIMI 38 trial and SYNTAX score were discussed.

POPRZEDNIE NUMERY