Mateusz Widera, Tomasz Berkowicz

 

Wpływ kwasu α-liponowego, monofosforanu urydyny i witamin z grupy B na funkcję ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

The role of α-lipoic acid, uridine monophosphate and group B vitamins in the function of central and peripheral nervous system Medycyna Faktów 2019; 3(44): 282-289. DOI: 10.24292/01.MF.0319.17
STRESZCZENIE

Celem pracy jest aktualizacja wiedzy klinicznej dotyczącej leczenia chorób neurologicznych związanych z niedoborem kluczowych składników odżywczych: witamin z grupy B, kwasu α-liponowego, monofosforanu urydyny, witaminy E oraz selenu. Optymalne funkcjonowanie ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego zależy od stałej podaży owych składników. W artykule omówiono objawy neurologiczne najczęstszych chorób niedoborowych.

ABSTRACT

The purpose of this article is to provide an update on the clinical knowledge and management of neurologic diseases related to key nutrient deficiencies: group B vitamins, α-lipoic acid, uridine monophosphate, vitamin E and selenium. Optimal functioning of the central and peripheral nervous systems is dependent on a constant supply of aforementioned nutrients. The article discusses the neurological symptoms of the most common deficiency diseases.

POPRZEDNIE NUMERY