Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Grzegorz Dzida

 

Jak wdrażać i stosować empagliflozynę w gabinecie lekarza POZ?

How to start and continuing empagliflozin therapy in the general practitioner’s office? Medycyna Faktów 2019; 3(44): 261-264. DOI: 10.24292/01.MF.0319.13
STRESZCZENIE

W pracy przybliżamy wnioski płynące z 3-letniego badania EMPA-REG OUTCOME, w którym chorym na cukrzycę typu 2 z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym do terapii dołączano empagliflozynę.

ABSTRACT

At work we discuss the conclusions of the three-year EMPA-REG OUTCOME study in which patients with second type diabetes with high cardiovascular risk were treated with addition of empagliflozin.

POPRZEDNIE NUMERY