Bartosz J. Sapilak, Agnieszka Mastalerz-Migas

 

Jak wdrażać i stosować linagliptynę?

How to start and continuing linagliptin therapy? Medycyna Faktów 2019; 3(44): 258-260. DOI: 10.24292/01.MF.0319.12
STRESZCZENIE

Podstawowym lekiem doustnym w terapii cukrzycy typu 2 jest metformina, niestety w ponad połowie przypadków monoterapia metforminą po 3 latach okazuje się niewystarczająca. Częstym krokiem jest wtedy dołączenie do terapii pochodnej sulfonylomocznika. Lepszym rozwiązaniem, pozbawionym działań niepożądanych, w tym ryzyka hipoglikemii i przyrostu masy ciała, możliwym do zastosowania także w przypadku chorych z niewydolnością nerek i wątroby, jest włączenie linagliptyny. Artykuł omawia najważniejsze badania potwierdzające zalety linagliptyny.

ABSTRACT

The primary oral medicine in the treatment of type 2 diabetes mellitus is metformin, unfortunately, in more than half of the cases after 3 years of metformin monotherapy it turns out to be insufficient. A common step is then to add the sulphonylureas. A better solution, without side effects, including the risk of hypoglycemia and weight gain, possible also in the case of patients with renal and hepatic insufficiency is the linagliptin. The article discusses the most important research proving the benefits of linagliptin treatment.

POPRZEDNIE NUMERY