Ewa Nagańska

 

Dlaczego kwas walproinowy stał się solidną podstawą w leczeniu padaczki? – przykładowe profile pacjentów

Why the valproic acid has become a solid basis for the treatment of epilepsy – patients profiles Medycyna Faktów 2019; 3(44): 209-213. DOI: 10.24292/01.MF.0319.4
STRESZCZENIE

Farmakoterapia to podstawowa forma leczenia padaczki. Głównym założeniem warunkującym skuteczność leczenia jest dostosowanie leku przeciwpadaczkowego do typu napadów padaczkowych występujących u pacjenta. Przedstawione opracowanie jest omówieniem kilku sytuacji klinicznych uwzględniających najważniejsze profile pacjentów, u których warto zastosować kwas walproinowy.

ABSTRACT

Pharmacotherapy is the primary form of epilepsy treatment. The main determinant of the effectiveness of treatment is the adaptation of the antiepileptic drug to the type of epileptic seizure. The study is an overview of several clinical situations taking into account the most important profiles of patients who should use valproic acid.

POPRZEDNIE NUMERY