Jolanta Nowak, Marta Buczkowska, Ewa Zbrojkiewicz, Alina Mroczek, Mariusz Gąsior, Piotr Rozentryt

 

Torasemid w postaci dożylnej w leczeniu ostrej niewydolności serca – doświadczenia ośrodka zabrzańskiego. Opis przypadku

Intravenous torasemide for treatment of acute heart failure – practice in Zabrze. Case report Medycyna Faktów 2019; 3(44): 186-195. 10.24292/01.MF.0319.1
STRESZCZENIE

Niewydolność serca to zespół objawowy, w którym dominującym objawem jest zastój narządowy. W leczeniu zastoju kluczową rolę odgrywają diuretyki. W ostrej fazie niewydolności serca stosuje się głównie leki pętlowe podawane drogą dożylną. Furosemid i torasemid są najczęściej wykorzystywane w tym schorzeniu w naszym kraju. Leki te poza wspólnym mechanizmem działania mają wiele odmiennych cech, co można wykorzystywać w praktyce klinicznej. Szybkość powrotu płynu z przestrzeni pozakomórkowej do naczyń, nazywana szybkością refillingu, jest zróżnicowana w różnych fenotypach niewydolności serca. Cecha ta ma zasadnicze znaczenie zarówno dla skuteczności, jak i bezpieczeństwa leczenia. Przekroczenie szybkości refillingu przez szybkość diurezy może spowodować względną hipowolemię i prowadzić do niekorzystnych konsekwencji. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny chorego, u którego niedostosowanie szybkości diurezy wywołanej furosemidem do szybkości refillingu było prawdopodobnym podłożem powikłań. Zaprezentowano sposób rozwiązania tego problemu w praktyce poprzez podanie bardziej dostosowanego do sytuacji klinicznej torasemidu.

ABSTRACT

Heart failure is a complex clinical syndrome with dominating signs and symptoms coming from organ congestion. The use of diuretics is a fundamental treatment. In acute phase of heart failure usually loop diuretics given intravenously are applied. In Poland the furosemide and torasemide are most widely used to fight congestion. These drugs have a common mechanism of diuretic action but vary significantly in many other aspects. Their unique features are potentially clinically useful. In patients with heart failure treated with diuretics excessive amount of fluid from interstitial compartment refills vascular space at a rate specific for heart failure phenotype. This hemodynamic characteristic called refilling rate plays critical role. When refilling rate falls behind diuretic rate relative hypovolemia may fallow leading to untoward consequences. The paper presents clinical case in which the mismatch between diuresis induced by furosemide and refilling rate was likely reason for adverse events successfully resolved by replacement of furosemide to torasemide.

POPRZEDNIE NUMERY