Patryk Krzyżak

Netykieta – czyli internetowy savoir vivre

[Netiquette – the internet savoir vivre] Medycyna Faktów 2009; 4(5): 62-65. DOI:
STRESZCZENIE

Netykieta to zbiór norm i zasad etycznych obowiązujących użytkowników Internetu. W bieżącym numerze omówiono podstawowe założenia oraz przedstawiono najczęstsze przykłady łamania zasad netykiety.

ABSTRACT

Netiquette is a set of social conventions and ethic rules that facilitate interactions between Internet users. In this issue basic guidlines and the most common examples of netiquette corruption are discussed.

POPRZEDNIE NUMERY