Tomasz Grodzicki

Znaczenie badania LIFE dla codziennej praktyki

Importance of the LIFE Study results for everyday practice Medycyna Faktów 2009; 4(5): 46-50. DOI:
STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono główne wyniki badania The Losartan Intervention for Endpoint Study, w którym po raz pierwszy porównano skuteczność losartanu i atenololu w terapii chorych z nadciśnieniem i współistniejącym przerostem lewej komory serca, wykazano wyższość sartanu w redukcji ryzyka udarów, rozwoju nowych przypadków cukrzycy i migotania przedsionków oraz regresji przerostu. Rezultaty LIFE Study stanowiły podstawę do szerokiego stosowania sartanów w terapii nadciśnienia tętniczego.

ABSTRACT

The major findings of the Losartan Intervention for Endpoint Study were summarized. In this randomized trial performed in subjects with arterial hypertension and left ventricular hypertrophy losartan was shown to be superior over atenolol in preventing strokes, new cases of diabetes and atrial fibrillation and regression of LVH. The results of LIFE Study were the cornerstone to introduce sartans as first-line therapy of hypertension.

POPRZEDNIE NUMERY