Radosław Kręcki

 

Walsartan – dobry wybór

Valsartan – a good choice Medycyna Faktów 2017; 4(37): 344-347. DOI: 10.24292/01.MF.0417.7
STRESZCZENIE

Obecny na rynku od blisko 30 lat walsartan to jedna z najlepiej przebadanych molekuł należących do grupy antagonistów receptora dla angiotensyny II (ARB). Jego bardzo wysoki profil skuteczności i bezpieczeństwa potwierdzono m.in. u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową czy niewydolnością serca. W świetle najbardziej aktualnych doniesień w połączeniu z inhibitorem neprylizyny zmniejsza ryzyko śmiertelności sercowo-naczyniowej o 20% u pacjentów z niewydolnością serca w stosunku do będącej standardem terapii z wykorzystaniem inhibitora konwertazy angiotensyny I (ACE-I).

ABSTRACT

Valsartan is present on the market since almost 30 years and is one of the most researched molecules belonging to angiotensin II receptor blockers (ARB). There are many data coming from randomized trials about high efficiency and safety in patients with hypertension, atherosclerosis or heart failure. In light of most recent research, valsartan combine with neprilysin inhibitor reduce cardiac mortality by 20% compare to standard treatment strategy with angiotensin I converting enzyme inhibitors (ACE-I) in patients with heart failure.

POPRZEDNIE NUMERY