Justyna Nowak, Jacek Sawicki

 

Zatokowe wędrowanie rozrusznika

Sinus arrhythmia Medycyna Faktów 2017; 3(36): 294-295. DOI:
STRESZCZENIE

W artykule omówiono zapis EKG zarejestrowany u pacjenta po przezskórnym leczeniu zawału serca przed kwalifikacją do rehabilitacji kardiologicznej. Na podstawie zapisu przeprowadzono diagnostykę różnicową potencjalnych przyczyn niemiarowości zatokowej.

ABSTRACT

In this article we present ECG recorded in a patient with a history of precutaneous coronary intervention due to myocardial infarction before cardiac rehabilitation. On the basis of this ECG record we discuss differential diagnosis of sinus arrhythmia.

POPRZEDNIE NUMERY