Karina Jahnz-Różyk, Joanna Zarzycka

 

Profile pacjentów, u których warto stosować preparaty immunomodulujące pochodzenia bakteryjnego w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych

Patients’ profiles in whom it is worth to use oral oral immunization with bacterial extract to prevent respiratory infections Medycyna Faktów 2017; 3(36): 289-292. DOI:
STRESZCZENIE

Infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych stanowią ciągle istotny problem medyczny i ekonomiczny. Aktualnie obserwujemy znaczące trudności w leczeniu infekcji, wynikające głównie z narastającego problemu antybiotykooporności. Uważa się, że antybiotykooporność to epidemia XXI w. Doustne leki immunomodulujące pochodzenia bakteryjnego od wielu lat są stosowane w praktyce klinicznej. W pracy przedstawiono publikacje obejmujące wyniki wcześniej przeprowadzonych badań i badania aktualne. Obecna sytuacja uzasadnia poszukiwanie możliwości poprawy funkcjonowania układu immunologicznego u pacjentów z nawracającymi infekcjami oddechowymi.

ABSTRACT

Infections of the upper and lower respiratory tract are still an important medical and economic problem. Nowadays we are experiencing significant difficulties in treating infections, mainly due to the growing problem of antibiotic resistance. It is believed that antibiotic resistance is the epidemic of the 21st century. Oral immunomodulatory drugs of bacterial origin have been used for many years in clinical practice. The paper presents the publications, including the results of previous research and current research. The current situation justifies the prospect of improving the immune system in patients with recurrent respiratory infections.

POPRZEDNIE NUMERY