Andrzej Wojtak, Tomasz Zubilewicz

 

Cilostazol vs pentoksyfilina w leczeniu chorych z chromaniem przestankowym

Cilostazol vs pentoxifylline for the treatment of patients with intermittent claudication Medycyna Faktów 2017; 3(36): 270-274. DOI:
STRESZCZENIE

Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych w początkowym stadium charakteryzuje się chromaniem przestankowym z dystansem zależnym od stopnia zaawansowania jej zmian. Postęp choroby tętnic obwodowych może prowadzić do zwężeń tętnic, a następnie zamknięcia ich światła. Czynnikami ryzyka rozwoju miażdżycy są: starszy wiek, płeć męska, palenie tytoniu, cukrzyca, dyslipidemia i nadciśnienie tętnicze.

ABSTRACT

Atherosclerosis obliterans of the lower limb arteries in the initial stage is characterized by intermittent claudication depending on the severity of its changes. The progression of peripheral artery disease may lead to artery stenosis, then their occlusion. Risk factors for the development of atherosclerosis obliterans are: older age, male gender, smoking, diabetes, dyslipidemia and hypertension.

POPRZEDNIE NUMERY