Bartosz J. Sapilak, Witold Tłustochowicz, Marek Braszkiewicz

 

Dlaczego suplementacja witaminą D jest konieczna u kobiet 50+?

Why vitamin D supplementation is necessary in women 50+? Medycyna Faktów 2017; 3(36): 241-244. DOI:
STRESZCZENIE

Badania ostatnich lat wykazały udział witaminy D nie tylko w procesach metabolicznych kości, ale również w procesach immunologicznych. Suplementacja nią u kobiet po 50. r.ż. wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka złamania kości w przebiegu osteoporozy, zmniejszeniem ryzyka upadku i zwiększeniem siły mięśni. Badania pokazują, że niedobór witaminy D jest związany z częstszym występowaniem wielu chorób o podłożu autoimmunologicznym, a suplementacja wpływa na mniejszą zapadalność na RZS. Suplementacja witaminą D u kobiet 50+ powinna być całoroczna.

ABSTRACT

Recent studies have demonstrated the involvement of vitamin D not only in bone metabolism, but also in immunological processes. Vitamin D supplementation in women over the age of 50 is associated with a decrease in the risk of osteoporosis fractures and falls as well as with an increase in muscular strength. Studies indicate that vitamin D deficiency is linked to increased incidence of autoimmunological diseases, and vitamin D supplementation reduces the incidence of rheumatoid arthritis. In the 50+ female patients vitamin D should be supplemented all year round.

POPRZEDNIE NUMERY