Piotr Jędrusik

 

Eplerenon zamiast spironolaktonu w leczeniu niewydolności serca – opis przypadku

Substituting eplerenone for spironolactone in the treatment of heart failure – a case report Medycyna Faktów 2017; 2(35): 142-145. DOI:
STRESZCZENIE

Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego zastosowanie spironolaktonu w leczeniu niewydolności serca spowodowało wystąpienie działań niepożądanych, co wymagało zastąpienia tego leku eplerenonem. Omówiono zalety eplerenonu jako antagonisty aldosteronu lepiej tolerowanego niż spironolakton.

ABSTRACT

A patient in whom treatment of heart failure with spironolactone led to unacceptable adverse effects and required substituting eplerenone for spironolactone was described. The advantages of eplerenone over spironolactone as a better tolerated aldosterone antagonist are discussed.

POPRZEDNIE NUMERY