Tomasz Jankowski, Tomasz Kubiatowski

 

Rola rekombinowanych erytropoetyn w leczeniu niedokrwistości w przebiegu choroby nowotworowej – opisy przypadków

Use of recombinant human erythropoietin in treatment of cancer related anemia – case studies Przedruk z: OncoReview 2017; 2(26): 98-103. DOI:10.24292/01.OR.300617.8.
STRESZCZENIE

Niedokrwistość to jedno z częstych powikłań u chorych na nowotwory, występujące także w trakcie leczenia przeciwnowotworowego. Może dotykać nawet 60–70% pacjentów otrzymujących chemioterapię bądź radioterapię. Natomiast jako objaw choroby nowotworowej występuje u 30% chorych i jest szczególnie nasilona przy współistniejącej niewydolności nerek. W leczeniu niedokrwistości u leczonych przeciwnowotworowo stosujemy przetaczanie koncentratu krwinek czerwonych i/lub rekombinowane erytropoetyny. W pracy opisano 3 chore z zaawansowanym procesem nowotworowym (międzybłoniak opłucnej, urotelialny rak nerki i rak płuca), u których podczas agresywnej chemioterapii oraz radioterapii wystąpiła niedokrwistość II lub III stopnia. Pacjentki leczono erytropoetyną, dzięki czemu możliwe były kontynuacja chemioterapii oraz podanie radioterapii. Od rozpoczęcia leczenia erytropoetyną u chorych tych nie wystąpiła potrzeba przetoczenia koncentratu krwinek czerwonych, poprawiły się jakość ich życia i stan ogólny. Tolerancja leczenia erytropoetyną była bardzo dobra, nie wystąpiły żadne powikłania tej terapii.

ABSTRACT

Anaemia is one of the most frequently diagnosed complications in cancer patients, which also occurs during the course of anti-cancer treatment. This condition can be observed in as many as 60–70% of patients receiving chemotherapy or radiotherapy. As a cancer symptom, anaemia is found in 30% of patients, and is particularly intense when accompanied by kidney failure. When treating anaemia in patients undergoing anti-cancer therapy, the transfusion of erythrocyte concentrate and/or recombinant human erythropoietin is applied. In the paper, there are 3 patients with an advanced neoplastic process described (pleural mesothelioma, urothelial cancer of the kidney and lung cancer), in whom, during the course of aggressive chemotherapy and radiotherapy, grade 2 and grade 3 anaemia was observed. Erythropoietin-based therapy was applied in the treatment of the patients, which enabled the continuation of chemotherapy and the application of radiotherapy. From the moment erythropoietin-based treatment was started, there was no need for erythrocyte concentrate transfusion, and both an improved quality of life and general health were observed. The tolerance to the erythropoietin-based treatment was very good and there were no following complications.

POPRZEDNIE NUMERY