Marcin Wełnicki

 

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych – acemetacyna okiem internisty

Safety and efficacy of nonsteroidal anti-inflammatory drugs – acemetacin from the internists point of view Medycyna Faktów 2017; 2(35): 124-128. DOI:
STRESZCZENIE

Ból to jedna z najczęstszych dolegliwości, niezależnie od wieku. Między innymi z tego powodu niesteroidowe leki przeciwzapalne są stosowane tak powszechnie. Głównym mechanizmem ich działania jest hamowanie aktywności enzymów z grupy cyklooksygenaz. Ten sam mechanizm odpowiada jednak za toksyczny efekt tych leków – uszkodzenie przewodu pokarmowego, nerek czy wzrost ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Wybór konkretnej substancji z całej grupy jest często trudny – pomimo wspólnego głównego mechanizmu działania poszczególne leki różnią się siłą działania, tolerancją i profilem bezpieczeństwa. W niniejszym artykule z internistycznego punktu widzenia omówiono acemetacynę na tle innych leków z grupy NLPZ.

ABSTRACT

Pain is one of the most common symptoms, regardless of age. Therefore, nonsteroidal anti-inflammatory drugs are prescribed widely. The inhibition of cyclooxygenase activity is the main mechanism of their action, the same mechanism is responsible for gastrotoxicity and nephrotoxicity as well as for rise of cardiovascular risk. It is often very hard to choose one specific drug from the hole therapeutic group – they diverge with power of action, tolerability and safety profile. This article discusses acemetacin from the internist point of view.

POPRZEDNIE NUMERY