Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

 

Statyna – na dobranoc czy na dzień dobry?

Goodnight whether good morning – when to take statins? Medycyna Faktów 2017; 2(35): 99-102. DOI:
STRESZCZENIE

Statyny to grupa leków od wielu lat stanowiąca filar farmakoterapii zaburzeń lipidowych. Mimo powszechnego, wieloletniego stosowania tej grupy oraz licznych badań klinicznych dowodzących jej skuteczności i bezpieczeństwa, w świadomości lekarzy wciąż zakorzenionych jest kilka fałszywych przekonań. Jeden z mitów dotyczy obligatoryjnej pory przyjmowania statyn – zawsze przed snem, ponieważ podczas snu aktywność endogennych szlaków syntezy cholesterolu jest najwyższa. Jak w każdym micie, również w tym jest ziarno prawdy. Jednak znajomość właściwości farmakokinetycznych statyn pozwala jednoznacznie stwierdzić, że zasada „statyna na dobranoc” nie dotyczy wszystkich leków z tej grupy.

ABSTRACT

Statins are crucial for pharmacotherapy of dyslipidemia for decades. Regardless commune long-term use of drugs in this group, numbers of clinical studies showing good tolerance of clinical benefits of statins, there are still some myth as far as those drugs are concerned. Guideline to take statins only in the evening is one of those. As usually in every myth there is a grain of truth. The knowledge of pharmacokinetics of statins lets us make a clear statement – the principle “only in the evening” dose not refer to all statins.

POPRZEDNIE NUMERY