Bogusław Okopień, Łukasz Bułdak

 

7 powodów, dla których warto stosować glimepirid w terapii cukrzycy typu 2

7 reasons why it is worth to use glimepiride in the treatment of type 2 diabetes Medycyna Faktów 2017; 1(34): 42-46. DOI:
STRESZCZENIE

Na cukrzycę typu 2 choruje coraz więcej osób. W większości przypadków zmiana stylu życia okazuje się niewystarczająca i trzeba zastosować farmakoterapię. Ostatnie lata przyniosły szereg odkryć, dzięki którym udało się wprowadzić do terapii cukrzycy nowe grupy leków. Obecnie stale napływają doniesienia na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa. Zapewne niedługo będzie można ocenić ich miejsce w terapii. Nie wolno jednak zapominać, że znaczna większość chorych stosuje dziś bardziej dostępne preparaty, których skuteczność w cukrzycy została już sprawdzona. Zalicza się do nich pochodne sulfonylomocznika (SU), zwłaszcza należące do II lub III generacji (np. glimepirid).

ABSTRACT

Type 2 diabetes mellitus is becoming more and more common diagnosis. Failure in compliance with therapeutic lifestyle change leads to introduction of pharmacotherapy. Recently several novel antidiabetic drugs have been introduced to the clinic. Nevertheless, there are still ongoing trials that should put these novel drugs into the perspective of current treatment of diabetes. Till then it is imperative not to forget about older, commonly used and effective antidiabetic drugs that are currently available on the market. Sulfonylureas, especially those belonging to II and III generation (e.g. glimepiride) are one of those drugs.

POPRZEDNIE NUMERY