Witold Owczarek

 

Terbinafina i itrakonazol w leczeniu grzybicy paznokci

Terbinafine and itraconazole in the treatment of onychomycosis Medycyna Faktów 2017; 1(34): 38-41. DOI:
STRESZCZENIE

Grzybica paznokci jest częstą dermatozą. Celem jej leczenia jest wyeliminowanie zakażenia i przywrócenie płytce paznokciowej prawidłowego wyglądu. W praktyce klinicznej istotne znaczenie ma prawidłowy wybór leku. W leczeniu ogólnym najczęściej stosuje się terbinafinę i itrakonazol. Zgodnie z rekomendacjami jako leczenie z wyboru zaleca się podawanie doustne jednego z tych dwóch leków przeciwgrzybiczych. Badania kliniczne wykazały wysoką skuteczność doustnej terapii grzybicy paznokci zarówno terbinafiną, jak i itrakonazolem. W niektórych zaleceniach zwraca się jednak uwagę na to, że terbinafina w grzybicy dermatofitowej paznokci powinna być traktowana jako lek pierwszego rzutu, a itrakonazol – jako najlepsza jej alternatywa. W rekomendacjach wskazuje się również na skuteczność itrakonazolu w terapii mieszanych zakażeń paznokci wywołanych także przez grzyby pleśniowe i drożdżopodobne. W pracy przedstawiono dane z literatury dotyczące badań porównawczych i analiz wpływających na wybór terapii.

ABSTRACT

Onychomycosis is a frequently found dermatosis. The aim of it’s treatment is to eliminate the infection and restore the normal appearance of the nail plate. In clinical practice, it is essential to select a proper drug. Most frequently used in systemic therapy are terbinafine and itraconazole. As the treatment of choice the oral administration of one of these two antifungal drugs are recommended. Clinical studies have demonstrated a high effectiveness of the terbinafine and itraconazole oral therapy in the treatment of onychomycosis. Some recommendations, however, draws attention to the fact that terbinafine in onychomycosis caused by dermatophytes should be treated as a first-line treatment, and itraconazole as it’s best alternative. The recommendations also indicate the efficacy of itraconazole in the treatment of mixed infections of nails caused by mold fungi and yeasts. The paper presents the literature data on comparative studies and analyzes influencing the choice of therapy.

POPRZEDNIE NUMERY