Marek Chmielewski, Marek Kuch, Jarosław Woroń

 

Telmisartan dla starszego pacjenta z nadciśnieniem – bezpieczeństwo stosowania

Telmisartan – safety choice for elderly patient with hypertension Medycyna Faktów 2017; 1(34): 34-37. DOI:
STRESZCZENIE

Współwystępowanie u osób starszych licznych chorób wymaga zastosowania w NT leku blokującego układ RAA. Ze względu na mechanizm działania i brak konieczności zmiany dawkowania telmisartan jest skuteczny w tej grupie chorych i preferowany w NT współistniejącym z cukrzycą.

ABSTRACT

The coexistence of many diseases in the elderly requires using a RAA blocking drug in antihypertensive therapy. Due to the mechanism of action and no need for dosage adjustment telmisartan is effective in this group of patients and preferred in hypertension coexisting with diabetes.

POPRZEDNIE NUMERY