Marek Chmielewski, Marek Kuch, Paweł Piątkiewicz

 

Telmisartan w nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z cukrzycą lub dyslipidemią – u jakich pacjentów jest wskazany?

Telmisartan in hypertension coexisting with diabetes or dyslipidaemia – patients’ selection Medycyna Faktów 2017; 1(34): 30-33. DOI:
STRESZCZENIE

Nadciśnienie tętnicze często współistnieje z dyslipidemią lub cukrzycą. Koegzystencja tych schorzeń prowadzi do wzrostu ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Wyniki badania ONTARGET potwierdzają skuteczność telmisartanu w prewencji sercowo-naczyniowej u chorych wysokiego ryzyka, w tym z cukrzycą i nefropatią.

ABSTRACT

Hypertension frequently coexists with dyslipidaemia or diabetes. The combination of these conditions leads to increased risk of cardiovascular complications. The results of the ONTARGET trial confirm the efficacy of telmisartan in the prevention of cardiovascular disease in people at high risk, including diabetes and nephropathy.

POPRZEDNIE NUMERY