Marek Chmielewski, Marek Kuch, Krzysztof Pawlaczyk

 

Telmisartan u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłą chorobą nerek – czy modyfikacja dawkowania jest potrzebna?

Telmisartan in patients with hypertension and chronic kidney disease – modify the dose or not? Medycyna Faktów 2017; 1(34): 26-29. DOI:
STRESZCZENIE

Przewlekła choroba nerek (PChN) jest uznanym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Do schyłkowej niewydolności nerek prowadzi m.in. źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze. Skuteczność nefroprotekcyjną telmisartanu, porównywalną z siłą działania nefroprotekcyjnego ramiprilu, potwierdzono w badaniu ONTARGET. Stosowanie telmisartanu w grupie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek nie wymaga modyfikacji dawki.

ABSTRACT

Chronic kidney disease (CKD) is well recognized cardiovascular risk factor. One of the factors leading to end-stage renal disease is poorly controlled hypertension. Nephroprotective efficacy of telmisartan, comparable with ramipril, was established in ONTARGET trial. The use of telmisartan in patients with CKD does not require dose adjustment.

POPRZEDNIE NUMERY