Jacek Tomaszewski

 

Problemy perinatologii – terapia progesteronem w ciąży: fakty i mity

Current controversies in perinatology – progesterone treatment in pregnancy Medycyna Faktów 2016; 4(33): 315-319. DOI:
STRESZCZENIE

Przedwczesne urodzenie dziecka w dalszym ciągu stanowi olbrzymie wyzwanie dla lekarzy specjalistów z dziedziny medycyny matczyno-płodowej. Suplementacja progesteronem w ciąży ogranicza niebezpieczeństwo porodu przedwczesnego u kobiet z grupy wysokiego ryzyka perinatologicznego. Rekomendacje towarzystw naukowych/perinatologicznych wskazują na istotną rolę terapii progesteronem w zapobieganiu powikłaniu ciąży, jakim jest poród przedwczesny.

ABSTRACT

Preterm birth is still one of the most important problems in maternal-child health. There is increasing evidence that progesterone supplementation can reduce the rate of spontaneous preterm birth in low and high risk pregnant women. Recommendations for the use of progesterone supplementation to prevent premature birth are given by most of scientific associations of specialists conducting scientific research on the field of perinatology.

POPRZEDNIE NUMERY