Beata Wożakowska-Kapłon, Iwona Gorczyca-Michta

 

Od rozpoznania migotania przedsionków do optymalizacji postępowania – sprawozdanie z konferencji „Arythmix”

[From the diagnosis of atrial fibrillation to the optimization of the proceedings - report from the conference "Arythmix"] Medycyna Faktów 2015; 2(27): 88-90. DOI:
STRESZCZENIE

Brak

 
ABSTRACT

None

 

POPRZEDNIE NUMERY