Rafał Pawliczak

 

Desloratadyna – lek skuteczny, lek bezpieczny

Desloratadine – safe and efficient medication Medycyna Faktów 2015; 2(27): 68-73. DOI:
STRESZCZENIE

Leczeniem z wyboru znacznej części alergicznych nieżytów nosa, a także pokrzywek przewlekłych jest stosowanie doustnie leku przeciwhistaminowego. Na rynku mamy szereg rozmaitych leków należących do tej grupy. Jednym z nich jest desloratadyna. Lek ten charakteryzuje się wysoką skutecznością i bezpieczeństwem, niezależnie od wieku pacjentów. Niniejsza praca przybliża dane farmakologiczne i kliniczne dotyczące tego preparatu.

ABSTRACT

The treatment of choice for most of allergic rhinitis and chronic urticaria patients is an oral H1 receptor blocker. There are many of them on the pharma market. Desloratadine belongs to this group. Interestingly, this compound is safe and efficient across the all age groups. This paper is focused on pharmacological and clinical data regarding desloratadine.

POPRZEDNIE NUMERY