Alicja Romaszkiewicz, Roman Nowicki

 

9 powodów, dla których warto stosować flukonazol w leczeniu grzybic powierzchownych

9 reasons to use fluconazole in therapy of superficial fungal infections Medycyna Faktów 2015; 2(27): 53-56. DOI:
STRESZCZENIE

Obserwujemy wzrost częstości występowania powierzchownych infekcji grzybiczych skóry i jej przydatków, co skutkuje tym, że preparaty przeciwgrzybicze są jednymi z częściej przepisywanych leków. Do szczególnie szeroko i chętnie stosowanych ogólnych leków przeciwgrzybiczych należy zaliczyć flukonazol, który jest lekiem grzybostatycznym. Dzięki swojej efektywności jest często wybierany przez lekarzy wielu specjalności medycznych. W pracy przedstawiono najważniejsze powody, dla których warto stosować flukonazol.

ABSTRACT

We observe an increased incidence of superficial fungal infections of the skin and its adnexa, that results in the fact that the antifungal preparations are one of the most frequently prescribed drugs. Fluconazole is a fungistatic drug, which is applied willingly. Due to its efficiency is often chosen by doctors of many medical specialties. In this article, we present the most important reasons why fluconazole should be used.

POPRZEDNIE NUMERY