Wiesława B. Duda-Król

 

10 powodów, dla których warto stosować akarbozę

10 benefits of using acarbose Medycyna Faktów 2015; 2(27): 49-52. DOI:
STRESZCZENIE

Akarboza hamuje α-glukozydazę. Może być stosowana razem z innymi lekami przeciwcukrzycowymi już na 2. etapie leczenia cukrzycy. Obniża glikemię poposiłkową, glikemię na czczo, wyrównuje dobowy profil glikemii, nie ma wpływu na wagę ciała, w monoterapii nie powoduje hipoglikemii. Ze względu na miejscowy mechanizm działania jest bezpieczna, nie powoduje poważnych działań niepożądanych.

ABSTRACT

Acarbose inhibits α-glucosidase. It can be used together with other anti-diabetic medicines already in the second stage of diabetes treatment. Acarbose reduces postprandial and fasted blood glucose level, equalizes daily glycemic profile, it has no influence on body weight and when administered alone, do not cause hypoglycemia. Acarbose is a safe medication due to the local mechanism of action and does not cause serious side effects.

POPRZEDNIE NUMERY