Marta Domańska, Iwonna Grzywanowska-Łaniewska

 

6 powodów, dla których warto wybrać indapamid w terapii nadciśnienia tętniczego

6 reasons to choose indapamide in the treatment of hypertension Medycyna Faktów 2015; 2(27): 39-44. DOI:
STRESZCZENIE

Skuteczne leczenie nadciśnienia tętniczego jest – z uwagi na rozpowszechnienie tego schorzenia w populacji – podstawowym celem, a zarazem dużym wyzwaniem terapeutycznym. Indapamid stanowi jedną z głównych możliwości terapeutycznych zarówno w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi lekami hipotensyjnymi, w szczególności z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACEI, angiotensin convertase enzyme inhibitors). Ze względu na złożony mechanizm działania skutecznie redukuje ciśnienie tętnicze, a jednocześnie jest lekiem o wyjątkowo dobrej tolerancji i bezpieczeństwie stosowania w różnych sytuacjach klinicznych, również u pacjentów starszych i z licznymi schorzeniami współistniejącymi, co zostało potwierdzone w wielu badaniach klinicznych.

ABSTRACT

Effective treatment of hypertension due to the spread of the disease in the population is the main target and therapeutic challenge at the same time. Indapamide is one of the main therapeutic options both alone and in combination with other antihypertensive medications with ACE inhibitors in particular. Due to the complex mechanism of action, indapamide effectively reduces blood pressure and also is a drug with very good tolerability and safety of use in different clinical situations also in older patients and with multiple comorbidities which has been confirmed in numerous clinical trials.

POPRZEDNIE NUMERY