Piotr Jędrusik

 

11 powodów, dla których warto stosować spironolakton – przegląd doniesień naukowych

11 reasons to use spironolactone – scientific reports review Medycyna Faktów 2015; 2(27): 30-38. DOI:
STRESZCZENIE

Spironolakton jest najdłużej dostępnym na rynku i najlepiej zbadanym przedstawicielem grupy antagonistów receptora mineralokortykoidowego – leków, które są coraz częściej stosowane w leczeniu pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza z nadciśnieniem tętniczym, pierwotnym hiperaldosteronizmem i niewydolnością serca. Spironolakton jest postrzegany jako lek przydatny głównie u pacjentów z hiperaldosteronizmem, skurczową niewydolnością serca oraz nadciśnieniem opornym, ale ma on również inne zalety, które wpływają na jego wartość w wielu innych sytuacjach klinicznych. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych dowodów z badań naukowych dotyczących stosowania spironolaktonu w różnych grupach pacjentów.

ABSTRACT

Spironolactone is the oldest and best studied drug from the class of mineralocorticoid receptor antagonists, which are increasingly commonly used in the treatment of patients with cardiovascular disease, particularly hypertension, primary aldosteronism, and heart failure. Spironolactone is often considered most useful in aldosteronism, systolic heart failure, and resistant hypertension but it also has some other advantages that make it a valuable choice in a number of other clinical situations. In the present article, the most important trial evidence regarding spironolactone use in various patient groups was reviewed.

POPRZEDNIE NUMERY