Krzysztof Łabuzek, Bogusław Okopień

 

4 powody, dla których warto stosować metforminę

4 reasons to use metformin Medycyna Faktów 2015; 2(27): 24-29. DOI:
STRESZCZENIE

Metformina jest stosowana w farmakoterapii od lat 50. XX wieku i obecnie uważa się ją za lek pierwszego rzutu w terapii cukrzycy typu 2. Taką pozycję metformina zyskała przede wszystkim ze względu na swoją wysoką skuteczność i tolerancję. Jej szczególny mechanizm działania sprawia, że bezpośrednio ingeruje ona w łańcuch patogenetyczny cukrzycy typu 2. Obecnie coraz więcej wiadomo o dodatkowych właściwościach metforminy wynikających z jej plejotropowych mechanizmów działania. Rezultatem są korzyści kliniczne niebędące tylko efektem działania antyhiperglikemicznego.

ABSTRACT

Metformin has been used in pharmacotherapy since 1950s and nowadays it is considered to be the drug of choice in the treatment of type 2 diabetes. Metformin owns this remarkable status mainly due to its efficacy and good tolerance. Its unique mechanism of action can directly affect the pathomechanism of type 2 diabetes. It is also becoming increasingly apparent that metformin usage is associated with additional benefits resulting from its pleiotropic mechanisms of action, resulting in clinical benefits not only of antihyperglycaemic effects.

POPRZEDNIE NUMERY