Marek Rosiak, Marek Postuła, Dariusz A. Kosior

 

Stosowanie zofenoprilu w zawale serca

The use of zofenopril in myocardial infarction Medycyna Faktów 2015; 1(26): 65-69. DOI:
STRESZCZENIE

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) odgrywają kluczową rolę w terapii chorób sercowo- naczyniowych, w tym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Jednym z najbardziej interesujących przedstawicieli tej grupy leków, z uwagi na wysoką lipofilność i działanie plejotropowe, jest zofenopril. W niniejszym artykule przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący stosowania zofenoprilu u pacjentów po zawale serca w odniesieniu do aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

ABSTRACT

Angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) play a key role in therapy of cardiovascular diseases including patients with acute coronary syndromes. One of the most interesting ACEI due to high lipophilicity and pleiotropic activity is zofenopril. In this article, we present the current state of knowledge regarding the use of zofenopril in myocardial infarction concerning the guidelines of European Society of Cardiology.

POPRZEDNIE NUMERY