Filip M. Szymański

 

Nebiwolol – unikalny β-adrenolityk o działaniu wazodylatacyjnym

Nebivolol – unique β-blocker with vasodilatory effect Medycyna Faktów 2015; 1(26): 60-64. DOI:
STRESZCZENIE

Nebiwolol jest jednym z najnowocześniejszych leków z grupy β-adrenolityków. Cechuje się nie tylko skutecznością hipotensyjną, ale także wieloma działaniami dodatkowymi, takimi jak: wazodylatacja, poprawa funkcji śródbłonka czy neutralny profil metaboliczny. Nebiwolol jest lekiem korzystnym i bezpiecznym, który zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego powinien być preferowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. W poniższym opracowaniu porównano nebiwolol z innymi β-adrenolitykami, zwracając jednocześnie uwagę na jego unikalne działania i ich potencjalne znaczenie kliniczne.

ABSTRACT

Nebivolol is one of the most modern drugs from the group of β-blockers. It is characterized not only by the antihypertensive efficacy, but also by a number of additional actions, such as vasodilatation, improvement of endothelial function or neutral metabolic profile. Nebivolol is favorable and safe drug, which, according to the guidelines of the Polish Society of Hypertension, should be preferred in the treatment of hypertension. In this paper nebivolol is compared with other β-blockers, with highlighting its actions and their potential clinical significance.

POPRZEDNIE NUMERY