Przemysław Nowak

Przedruk z: Winpocetyna. Znaczenie w praktyce klinicznej. Biblioteka Medycyny Faktów. Warszawa 2013: 39-43.

Winpocetyna w leczeniu przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego

Vinpocetine in the treatment of chronic cerebral circulation insufficiency Medycyna Faktów 2014; 2(23): 86-89. DOI:
STRESZCZENIE

W prezentowanym artykule omówiono przydatność stosowania winpocetyny w neurologii w przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego. Przedstawiono neuroprotekcyjny wpływ winpocetyny oraz wielokierunkowy mechanizm jej działania. Ponadto wykazano efektywność i bezpieczeństwo leku. Zwrócono uwagę na skuteczną dawkę leku (30 mg/24 h) w leczeniu przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego.

ABSTRACT

The article presents the utility of vinpocetine in neurology in chronic cerebral circulation insufficiency. The neuroprotective aspect of vinpocetine and multidirectional mechanism of the medicine have been shown. Furthermore, the effectiveness and safety of the medicine have been included. The emphasis has been put on the effective dose of the medicine (30 mg/day) in the process of treating chronic cerebral circulation insufficiency.

POPRZEDNIE NUMERY