Małgorzata Dawidek, Stanisław Kowalewski, Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz

O czym warto pamiętać, sięgając po niesteroidowy lek przeciwzapalny?

Worth to remember when using pain killers Medycyna Faktów 2014; 2(23): 74-78. DOI:
STRESZCZENIE

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to jedna z najpowszechniej stosowanych i nadużywanych grup leków. Pomimo szerokiej dostępności, w tym również poza ordynacją lekarską, nie są to leki pozbawione działań niepożądanych. Wręcz przeciwnie – nadużywanie NLPZ stwarza ryzyko uszkodzenia wielu układów, w tym układu pokarmowego, wydalniczego, ośrodkowego układu nerwowego i wreszcie układu krążenia. Autorzy artykułu pokrótce omawiają i podkreślają podstawowe zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa stosowania NLPZ, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów kardiologicznych.

ABSTRACT

Non-steroidal anti-inflammatory drugs are one of the most commonly used group of drugs in general. Event OTC drugs however can be dangerous. Overuse of NSAIDs can lead to renal, gastric, cerebral or cardiovascular damage. In this article safety use of NSAIDs crucial aspects have been reviewed.

POPRZEDNIE NUMERY