Wiesława B. Duda-Król

 

Metformina – skuteczność, bezpieczeństwo i optymalne dawki w leczeniu cukrzycy typu 2

Metformin – the effectiveness, safety, optimal doses in the treatment of type 2 diabetes mellitus Medycyna Faktów 2014; 2(23): 49-55. DOI:
STRESZCZENIE

Metformina jest skutecznym lekiem przeciwcukrzycowym, zmniejszającym oporność na insulinę. W optymalnych dawkach wywiera korzystny wpływ nie tylko na gospodarkę węglowodanową, ale także na wagę ciała, metabolizm lipidów, profil czynników krzepnięcia, funkcję układu sercowo-naczyniowego. Najnowsze badania wskazują, że metformina pod względem bezpieczeństwa i skuteczności jest lekiem pierwszego wyboru w cukrzycy typu 2.

ABSTRACT

Metformin is an efficacious hypoglycemic agent, acting by decreasing insulin resistance. In optimal doses metformin favourably affects not only carbohydrate but also lipid metabolism, body weight, fibrinolysis and cardiovascular system function. On the base of newest studies we can say that metformin is safe and efficient, first choice in treatment of diabetes type 2.

POPRZEDNIE NUMERY