Roman Nowicki, Alicja Malinowska

 

Dziewięć powodów, dla których warto stosować terbinafinę

Nine benefits of using terbinafine Medycyna Faktów 2014; 2(23): 44-47. DOI:
STRESZCZENIE

Terbinafina jest aliloaminą cechującą się działaniem grzybobójczym. Stosuje się ją nie tylko w zakażeniach dermatofitowych, ale również wywołanych przez grzyby niedermatofitowe oraz florę mieszaną. Po zakończeniu leczenia obserwuje się niski odsetek nawrotów choroby. Preparat ten jest dobrze tolerowany przez pacjentów oraz rzadko wchodzi w interakcje z innymi lekami. Ponadto w wielu badaniach udowodniono jego wysoką skuteczność.

ABSTRACT

Terbinafine is an allilamine, which has an effect of the fungicidal activity. It is used for treatment of dermatophytes, non-dermatophytes and mixed fungal infections. The reurrence in the long-term follow-up observation was seldom noted. This drug is well tolerated by patients and it rarely interacts with other medicines. Moreover, several studies have demonstrated the high effectiveness of terbinafine.

POPRZEDNIE NUMERY